News

Volksgezondheid en vogelringen bij Eastermar

Sinds enkele weken mag de Vogelringgroep Eastermar met een speciale vergunning meewerken aan een bijzonder landelijk volksgezondheids monitoringsproject. Het gaat om een z.g.n. zoönose onderzoekproject van het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam dat in 2016 in  samenwerking met het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO, afd. Vogetrekstation) van de KNAW is gestart.

Vogels kunnen bacteriën, virussen en teken uit verre overwinteringsgebieden opdoen en meenemen naar hun broedgebieden in Nederland.  Virussen en bacteriën kunnen bij vogels terecht komen door overdracht van muggen zoals ook bij mensen kan gebeuren. Virussen die  van vogels op mensen kunnen worden overgebracht heten arbovirussen of zogenaamde zoönosen. Vogels zijn zo gastheer van die ziekteverwekkers. Denk aan bijvoorbeeld infectieziekten uit Afrika als Ebola, West Nijlvirus, Japanse encefalitis en Knokkelkoorts.

Het is op dit moment niet bekend of dergelijke virussen ook voorkomen bij vogels die in verre landen overwinteren en hier in de broed- en trektijd verblijven. Dit project moet daarover helderheid verschaffen. Door de ringgroep zullen een honderdtal vogels die bij ons dorp langs komen of broeden bemonsteren. De te nemen bloed- en swab monsters zullen in Rotterdam worden onderzocht. Over de uitslag zal de Ringgroep later  op deze website berichten.