News

Eerste artikel over Ringmussen bij Eastermar

Het eerste artikel over het Ringmussen project bij Eastermar is uit. Het is gepubliceerd in het decembernummer van Twirre, het verenigingsblad van de Fryske Feriening foar Fjildbiology. U kunt het vinden en lezen onder Actueel, ga naar Activiteiten en Vogelringgroep. Onderaan die pagina kunt u klikken op het verslag. Dat krijgt u vervolgens te zien. Maar u kunt ook lid worden van de FFF. U ontvangt dan o.a. het mooie blad Twirre waarin altijd weer bijzondere artikelen staan over natuur en landschap in Fryslân. De FFF heeft ook een eigen facebook pagina met allerlei bijzonderheden.