News

Stipe foar Ringmussen project.

Het Ringmussen project (zie publicatie TWIRRE en Nieuwsbrieven) waar door onze leden Germ de Vries en Arend Timmerman vanaf 2015 voor een periode van 5 jaar aan werken kost ca. € 5500,- Die kosten worden grotendeels door henzelf gedragen met een kleine bijdrage van de Vogelwacht. Om deze financiële situatie enigszins acceptabel te maken, zijn sponsoren nodig. De projecteigenaren melden nu dat Vogelbescherming Nederland en de Postcode loterij  samen ruim € 1000,- hebben toegezegd. Dit bedrag gaat besteed worden aan de aanschaf van 3 wildcamera’s die nodig zijn voor o.a. de individuele registratie van een aantal broedvogels en hun gedragingen. Dit is een geweldige opsteker!