Monthly Archives: december 2016

Geen jacht bij Eastermar

Zoals U weet, is er in Fryslân sprake van veel sterfte onder watervogels en nu ook bij Buizerds door de uitbraak van het hoog pathogene Vogelgriepvirus in de Provincie. Dat betekent inmiddels dat aangeraden wordt…
continue reading