News

Eerste gekleurringde, jonge Ringmus terug in Dorp

Vandaag 2 januari 2016 werd de eerste Ringmus gezien die in 2015 geboren werd in het dorp. Deze was geringd in juni en afkomstig uit een 2de broedsel. De vogel kwam op een voedertafel eten in een tuin aan de Achterweg. De Ringgroep ringde ook een aantal oudere Ringmussen met 2 kleurringen. Er is nog veel onduidelijk over deze mooie  en rappe mussensoort. Na de broedtijd die eind augustus eindigt, verdwenen alle Ringmussen uit onze omgeving. Het is niet bekend waar ze dan heen gaan en verblijven. Het duurde tot in november toen  er weer Ringmussen bij ons werden gezien. Maar die vogels waren niet geringd en dus mogelijk afkomstig van elders. In december werden voor het eerst weer  Ringmussen bij het dorp waargenomen. Drie van deze Ringmussen waren geringd met kleurringen. Dat waren echter oudere vogels. En nu is dus, met zekerheid, ook  een eerste jonge vogel van 2015  terug gezien. Hopelijk volgen er meer.

KIJK NAAR ZE UIT en geef ze een naam en volg je eigen Ringmus.