News

Nestkast timmeren voor Ringmusproject in het dorp

De Ringgroep van de Vogelwacht heeft een nieuw project opgezet. Dat is het project Volg uw/je eigen Ringmus. Daarvoor zijn vooral jonge Ringmussen die geboren zijn in nestkasten met kleurringen geringd. Zie hiervoor een eerder bericht op deze site. Die nestkasten moeten ook onderhouden worden. Elk jaar zijn er een aantal te oud om nog als broedplek te kunnen gebruiken en andere zijn kapot gegaan door o.a. het timmeren van Grote bonte spechten. Het is leuk om zulke kasten samen met kinderen te maken. In samenwerking met het IVN (mevr. Mirjam Frieswijk van het Witveen) werden de scholen benaderd voor een les die over de Ringmussen gaat en om het timmeren van de nestkasten samen te doen met de Vogelwacht. Dat is inmiddels al gebeurd met de basisschool DE Bolster in het dorp. Bijgevoegd een aantal foto’s als impressie van de middag. Germ de Vries (Eastermar) is nestkastenbeheerder van de Vogelwacht en helpt mee de kasten te verven en op te hangen. Ook belangstelling, neem contact op met hem of met de secr. van de wacht.

SAM_1639 SAM_1629 SAM_1631