News

Vroege Vogels Ned. 1

Zondag 7 juli 2019 vertellen Arend Timmerman en Germ de Vries bij Vroege Vogels Radio Ned. 1 over het in 2015 gestarte onderzoek aan de Ringmussen bij Eastermar. Ringmussen zijn bij uitstek vogels van het buitengebied die leven van zaden en hun jongen met insecten voeren. Het zijn overwegend standvogels die vanwege hun levenswijze veel zeggen over de kwaliteit van onze eigen leefomgeving. Helaas zijn de Ringmussen in ons land de afgelopen jaren met meer dan 50% achteruitgegaan.

Eén van de problemen die de onderzoekers (vrijwilligers) in de afgelopen 5 broedseizoenen tegen kwamen, is naast het grote aantal eieren dat niet uitkomt ook veel sterfte optreedt van oude vogels op het nest en/of complete nesten met jongen die voor het uitvliegen dood gaan. Om dit te kunnen onderzoeken is naast pathologisch onderzoek ook onderzoek naar milieuvreemde stoffen nodig. Timmerman en de Vries hebben het pathologisch onderzoek inmiddels gefinancierd gekregen door een gift van de Triodos Foundation. De benodigde ca. € 15.000,- voor het onderzoek aan milieuvreemde stoffen is nog niet gelukt bij elkaar te krijgen. Mocht u suggesties hebben om hen op weg te helpen of financieel te helpen, bel dan met Arend Timmerman tel. 0512 – 472015 of mail naar a.timmerman@zonnet.nl  Het onderzoek zou er erg mee geholpen worden. Over de resultaten wordt gepubliceerd met Dr. Ir. A. Guldemond van het Centrum voor Natuur en Milieu te Culemborg. Met hem als deskundige op dit gebied wordt intensief samengewerkt.