Het bestuur

Jurjen P. de Jong Malewei 1 9261 XP Eastermar bestuurslid,
Anne Oosterdijk, Goeneweg 1, 9261 XM.: Secretaris en wn. penningmeester,
Vacant.: Penningmeester,
Rienk Douwes, ‘tHof 53 9261 VT.: Projecten,
Aan Atsma Torenlaan 7, 9261 VZ.: Fotografie en algemene zaken.

Lid worden.

Het bestuur verheugt zich op nieuwe leden. Wie lid wil worden, kan contact opnemen met de secretaris Anne Oosterdijk  van de Groeneweg  no: 1 , tel. 0512 – 472236.  E-mailen mag ook: anneoosterdijk@kpnplanet.nl  De kosten van het lidmaatschap bedragen € 5,- per jaar.