News

Zwartkop met geologger teruggevangen

Vorig jaar deed de Ringgroep mee aan een Wageningsproject om Zwartkoppen te voorzien van een Geologger. Bij Eastermar werden er 10 vogels gevangen en voorzien van zo’n logger. Zwartkoppen vertrekken in september naar westelijk Afrika. Met zo’n logger kan gevolgd worden waar de vogel precies heen en langs ging. En ook waar gebroed wordt. “Onze” Zwartkopvrouw was bij Eastermar broedvogel toen zij werd gevangen en geringd en de logger om kreeg. Maar om te weten waar de vogel heen ging in de herfst van 2016 en later moest zij wel terug gevangen worden. En dat lukte vorige week. Nu maar afwachten wat het resultaat  is want de logger is opgehaald door het Vogeltrekstation. Wordt vervolgd….

zwartkop vrouw