News

Waar ging onze Zwartkop heen……

Wat een geluk dat Het Zwartkop vrouwtje van 2016 met Geologger teruggevangen werd. Het duurde even voordat het resultaat bekend werd. De logger had wat schade opgelopen; waarschijnlijk door vocht. Maar in Engeland zat een deskundige die uitkomst gaf.

Onze Zwartkop bleek vanuit Nederland na het broedseizoen nog wat in ons land naar het zuiden rondgescharreld te hebben. Vandaar is via Frankrijk en Spanje Noord Afrika bezocht. Vervolgens werd er overwinterd in Algerije. Daarna weer teruggevlogen via dezelfde route naar Nederland. De vogel zocht bij ons haar broedgebied weer op. Kreeg waarschijnlijk jongen gelet op de dichtgroeiende broedvlek die bij het terugvangen nog te zien was. Begon eind juli, begin augustus met de rui en werd weer teruggevangen. “Onze” vogel overwinterde niet in Mali, nog wat verder Afrika in, zoals een andere vogel, een mannetje dat door één van de ringers in ons land werd teruggevangen. Tot nu toe zijn 5 vogels (1 vrouwtje en 4 mannetjes) teruggevangen en kon de geologger uitgelezen worden. T.z.t. volgt nog een uitgebreid verslag van dit onderzoek. Ook dit jaar zijn weer Zwartkoppen van een Geologger voorzien. Maar deze keer niet bij vogels gevangen in Fryslân.