News

Twee bijzondere vogels in poelen bij de Achterweg.

De afgelopen dagen werden twee zeldzamere vogels gemeld. Bij de poel met het ooievaarsnest en wikelbak zat enkele dagen een Geoorde fuut en Henk Wiek zag een Roodhalsgans bij de Paddenpoel langs het paadje naar de Zwemplaats. Op en bij De Burgumermar worden zelden deze soorten gezien. De Geoorde fuut broedt in klein aantal in enkele vennetjes en plassen op de zandgronden van de Provincie maar is in november al weer weg naar zuidwestelijke overwinteringsgebieden. Roodhalsganzen broeden niet in Nederland en West Europa daarvoor moet je naar de Arctische toendra in Siberië en Rus;and. Deze gans is een bedreigde soort in tegenstelling tot de vele andere ganzensoorten die hier nu in de omgeving zijn. Roodhalsganzen worden om hun mooie verenkleed ook gefokt.  De kans is groot dat het om een ontsnapt exemplaar gaat.

20171201_123511

 

 

 

 

Roodhalsgans op dun laagje ijs van de Paddenpoel.

Geoorde fuut in winterkleed

Geoorde fuut in zomerkleed

 

 

 

 

 

 

 

Geoorde fuut in winterkleed.                                               Geoorde fuut in zomerkleed.