Event: De komende ledenvergadering is op 17 februari 2016

feb
17

Iedereen, ook geïnteresseerden, zijn welkom op de ledenvergadering van 17 febrauari a.s.. U wordt verwacht om 20.00 u. in de Hege Stins te Heechsân. Het helft van de avond wordt weer ingenomen door een huishoudelijke deel en de traditionele verloting. Na de pauze is er een beamerlezing waarin de resultaten van het Ringmussenproject bij Eastermar van onze eigen Ringgroep worden getoond en besproken. U BENT VAN HARTE WELKOM.

Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid omdat Saskia van den Berg haar reglementaire periode er op heeft zitten en niet beschikbaar is voor een 2de periode.  Graag versterken wij het bestuur met een vrouwelijke kandidaat maar noodzakelijk is dat niet. Dus laat het bestuur weten of u /jij het leuk lijkt om bestuurslid te worden bij de Vogelwacht. Bel of mail de secretaris.