News

Barmsijzen in grote groepen.

De laatste weken zijn er grote groepen Barmsijzen rondom het dorp te zien. Vaak zitten ze in de Elzen langs de wegen en zandpaden. Maar ook in de bermen en op de zandpaden zijn ze samen voedselzoekend met Vinken en Kepen te zien. Meestal zijn het Grote Barmsijzen. Soms zitten er ook Kleine barmsijzen tussen. Het verschil in verenkleed is klein. Meestal zijn de Kleine barmsijzen veel donkerder dan de Grote. Als de vogels opvliegen lijken het kleine zwermen die snel kunnen wenken; van richting kunnen veranderen. De Barmsijzen zijn afkomstig uit noord en oostelijke landen. Kennelijk hebben ze dit jaar een erg goed broedseizoen gehad. Dat komt lang niet ieder jaar voor. Het is ook al weer enkele jaren geleden (2013) dat er bij ons zulke grote aantallen worden waargenomen.

a.barmsijzen 26 okt 2013

 

 

 

 

 

 

 

Grote en Kleine barmsijs. Foto Germ de Vries.